Medicus Plus. Moskovska. Mali kružni tok. Moj doktor.

067 266 962

Ultrazvučni pregled srca 

Ergometrija, test srčanog opterećenja

EKG, Holter EKG

Holter krvnog pritiska

Spirometrija

EMNG – elektromioneurografija ruku i nogu, BLINK refleks

TNT test

EP – evocirani potencijali

EEG – elektroencefalografija, pregled epileptologa

Ultrazvučni pregledi vrata, pljuvačnih žlijezda, štitne žlijezde, dojki, abdomena, bubrega, bešike i urotrakta, male karlice, testisa, svih zglobova, kukova kod djece

Doppler krvnih sudova vrata, ruku i nogu

Kardiologija

Dr Dijana Drekalović  

Reumatologija

Dr Rifat Međedović  

Endokrinologija

Dr Đorđije Krnjević

Psihijatrija

Dr Tatjana Perunović Jovanović

Dr Aleksandar Babović

Dr Aleksandar Popović

Psihologija

Danijela Brajković