Mr sci.dr Sanja Čejovic, specijalista radiologije, Načelnik Odjeljenja za dijagnostiku bolesti dojke u Centru za RTG dijagnostiku Kliničkog Centra Crne Gore, sertifikovani radiolog – čitač u Nacionalnom programu za skrining karcinoma dojke.
Neuroradiolog u Odjeljenju za CT i MR preglede.
Bavi se ultrazvučnom dijagnostikom unutrašnjih i površnih organa, perifernih regija, Dopplersonografijom krvnih sudova, interventnim dijagnostičkim procedurama -biopsijama iz oblasti dojke, dijagnostikom bolesti srca skenerom, kao i dijagnostikom bolesti centralnog nervnog sistema na skeneru i magnetnoj rezonanci.
Edukovana u Kliničkom Centru Ljubljana, Onkološkom Institutu Slovenija, na Univerzitetskoj Klinici u Minhenu .
Član je Udruzenja radiologa Crne Gore, Evropskog udruženja radiologa, član EUSOBI – Evropskog udruženja za imidžing dojke.
Iz oblasti dijagnostike bolesti tankog crijeva dbranila je Magistarski rad na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Učesnik je i autor većeg broja stručnih skupova u zemlji i inostranstvu, kao i autor više radova i studija iz oblasti radiologije objavljenim u domaćim i inostranim stručnim časopisima.