Prof. Dr Dragan M. Pavlović, neurolog, psihijatar, neuropsiholog. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu gde je i magistrirao, doktorirao i specijalizirao i gde je bio profesor neurologije do 2011 god. Sada predaje neurologiju na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (FASPER) Univerziteta u Beogradu, i neuropsihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Prof Pavlović se usavršavao u vrhunskim institucijama u svetu: u SAD (Boston, San Dijego, Hjuston), Velikoj Britaniji (London) i Australiji (Melburn). Autor je velikog broja stručnih i naučnih radova i knjiga iz oblasti bihevioralne neurologije, neuropsihologije, opšte neurologije i psihijatrije. Prof Pavlović se bavi neurologijom, psihijatrijom i neuropsihologijom, a uže oblasti interesovanja su mu demencije, traume mozga, Lajmska bolest, bolna stanja u neurologiji (išijas, cervicobrahijalgije i drugo), hronične cerebrovaskulne bolesti, polineuropatije kao i stanja sa poremećajima ponašanja, emocija i kognicije. Osim toga, Prof Pavlović se bavi i primenom vitamina i drugih suplemenata u tretiranju neuroloških i psihijatrijskih bolesti. Prof Pavlović se takođe bavi i edukacijom lekara, psihologa i farmaceuta i drugih medicinskih radnika u navedenim oblastima.