Dr Rifat Međedović, zapošljen na Odjeljenju za reumatologiju Kliničkog centra Crne Gore, specijalista interne medicine, subspecijalista reumatologije, uža oblast dijagnostički i terapijski ultrazvuk oboljenja mišićno-koštanog sistema.

Osim specijalističkih internističkih i subspecijalističkih reumatoloških pregleda, obučen za samostalan rad osteodenzitometrije, ultrazvuka mišićno-koštanog sistema i kapilaroskopije.

Usavršavanje za obavljanje ekspertskog dijagnostičkog i terapijskog ultrazvuka zglobova i okolnih mekih struktura (tetiva, mišića, ligamenata) obavio je tokom jednogodišnjeg boravka na Institutu za reumatologiju u Beogradu, kao i na brojnim evropskim školama i kursevima (Antalija, Atina, Amsterdam), na kojima je položio bazični, intermedijarni i napredni evropski kurs ultrazvuka mišićno-koštanog sistema. Ranije su za preciznu dijagnostiku mišićno-kotanih oboljenja bili potrebni kompjuterizovana tomografija (CT) i/ili magnetna rezonancija (MR), a sada je za to dovoljan EKSPERTSKI reumatološki ultrazvuk. Ranije su punkcije zglobova, davanje injekcija u zglobove, davanje injekcija u tetivne ovojnice itd.rađene “na slijepo”, a sada se to kod nas radi mnogo PRECIZNIJE i BEZBJEDNIJE pod kontrolom ultrazvuka.

Sekretar je i aktivan član Udruženja reumatologa Crne Gore, sa velikom saradnjom i brojnim zajedničkim akcijama sa Udruženjem pacijenata oboljelih od reumatskih bolesti Crne Gore.

Učesnik je i predavač na brojnim edukativnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Autor je više naučnih radova objavljenih u stručnim i naučnim inostranim časopisima.