Dr Balša Vujović, specijalista neurologije, direktor Klinike za neurologiju Kliničkog centra Crne Gore.

Specijalizaciju iz neurologije završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu i Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije sa najvišom ocjenom, gdje je takođe edukovan iz elektromioneurografije, terapijske aplikacije botulinskog toksina kod distonija i spasticiteta, kao i očitavanja izoelektričnog fokusiranja likvora sa metodom imunofiksacije. Tokom specijalizacije je boravio na stručnom usavršavanju u Klinici za neurologiju Medicinskog fakulteta u Hanoveru kao stipendista Evropske neurološke akademije.

Magistrirao je iz oblasti nevoljnih pokreta, distonija i primjene botulinskog toksina. U toku je rad na odbrani doktorske disertacije.

Sekretar je Udruženja neurologa Crne Gore, član je Društva neurologa Srbije, Srpskog udruženja za periferni nervni sistem, Evropske neurološke akademije, Međunarodnog udruženja za parkinsonizam i poremećaje pokreta, kao i Međunarodne asocijacije za neurotoksine. Asistent je u nastavi Medicinskog fakulteta u Podgorici na predmetu neurologija. Autor je više publikacija u međunarodnim naučnim časopisima. Predavač je na više domaćih i međunarodnih stručnih skupova i aktivni učesnik na brojnim neurološkim kongresima u inostranstvu.