Dr Aleksandar J. Ristić zaposlen je na poziciji načelnika Dnevne bolnice Klinike za neurologiju i šefa jedinice za video EEG monitoring u Centru za epilepsije Klinike za neurologiju Kliničkog Centra Srbije od 2005. godine. Docent je na Medicinskom fakultetu u Beogradu od 2018. godine. Usavršavanje na polju epileptologije obavljao je na Klinici za epileptologiju Univerziteta u Bonu (Nemačka) i Klinici za neurologiju Univerziteta u Insbruku (Austrija) kod veoma uvaženih svetskih epileptologa Prof. Biena i Prof. Trinke. Najvažniji period u stručnoj karijeri proveo je u najprestižnijem epileptološkom centru u SAD, na eminentnoj Klivlendskoj Klinici, gde je pod mentorstvom direktora ovog centra, Dr Najma bio zaposlen u dvogodišnjem periodu na kliničkim i istraživačkim poslovima. Specijalistički staž iz neurologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu obavio je od 2000. do 2005. godine. Od 1999. do 2005. godine obavljao je poslove asistenta na predmetu neurologija na Medicinskom fakultetu u Prištini. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2004. godine odbranio je magistarsku tezu pod nazivom “Kliničko-morfološke karakteristike bolesnika sa hemibalizmom” i doktorsku disertaciju pod nazivom “Korelacije obrazaca ponašanja fokalnih epileptičnih napada i epileptogene lezije” 2012. godine. Medicinski fakultet u Prištini završio je 1998. godine sa prosečnom ocenom 9,67. Saradnik je na projektima osnovnih istraživanja pod rukovodstvom akademika Vladimira S. Kostića. Član je Izvršnog odbora Društva za Neuronauke Srbije. Obavlja funkciju člana Predsedništva i blagajnika Društva Neurologa Srbije. Predsednik je Srpske lige za borbu protiv epilepsije.